Logo

cpi co to jest

Źródłami danych ocenach są wszelkiego rodzaju cenniki, zarządzenia dotyczące cenadministrowanych, tabele opłat w bankach, dane pozyskiwane od ubezpieczycieli czytelekomów itp. Ankieterzy badają także ceny na stronach internetowych https://www.investdoors.info/ – mowa nietylko o sklepach, ale i np. Znając relację między inflacją producencką a konsumencką, można więc z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że inflacja konsumencka w najbliższych miesiącach zapewne będzie dalej rosnąć.

  1. Z drugiej strony mają zniechęcić przedsiębiorstwa do zaciągania kredytów.
  2. Inflację spowodować może także niezrównoważony budżet państwa.
  3. Na zmiany cen wpływają także zjawiska atmosferyczne prowadzące do nadmiaru produktów rolnych na rynku w przypadku urodzaju, powodując spadki cen, a w przypadku niedoborów w sytuacji nieurodzaju i w rezultacie – wzrost cen.
  4. Należy jednak pamiętać, że nie jest on odzwierciedleniem kosztów utrzymania każdego obywatela, a jedynie obrazuje zmiany cen wybranych dóbr konsumowanych w dużych ilościach przez ludność miejską (D. Kamerschen 1993, s. 127).

Ile wynosi w Polsce inflacja producencka, a ile konsumencka?

cpi co to jest

Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie oznacza to, że nie przynoszą one efektu. W przypadku ich braku odczyty inflacji mogłyby być wyższe. Wskaźnik cen konsumpcyjnych zanotował dołek w marcu, gdy wyniósł tylko 2 proc., co było najniższym poziomem od pięciu lat. Później indeks jednak systematycznie piął się w górę. Ekonomiści spodziewają się, że kolejne miesiące przyniosą dalsze przyśpieszenie rocznego wskaźnika inflacji, co na razie nie pozwoli na cięcie stóp przez Radę Polityki Pieniężnej. Autorzy opracowania przypominają także, że wskaźnik cenkonsumpcyjnych (CPI, ang. Consumer Price Index) jest najpopularniejszą, aletylko jedną z miar inflacji.

Inflacja konsumencka w Polsce przyspieszyła

W II połowie roku dynamika cen wzrośnie, według wyliczeń NBP, z powodu odmrożenia cen energii ok. 1,6 pkt. Proc., a wpływ oczekiwanego wzrostu cen energii na CPI w styczniu 2025 r. Powyższa tabela została stworzona na podstawie danych NBP. Inflacja bazowa w Polsce pozostaje na wysokim poziomie. W zależności od metody, podczas gdy inflacja CPI wyniosła 16,1 proc. Miary inflacji bazowej wciąż wzrastają, co oznacza, że jak na razie podwyżki stóp procentowych nie doprowadziły do spadku inflacji.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

cpi co to jest

W strefie euro inflację cen konsumpcyjnych mierzy się zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (HICP). „Zharmonizowany” oznacza, że wszystkie kraje UE obliczają go według tej samej metody. Dzięki temu można porównywać ze https://www.forexpulse.info/ sobą dane dotyczące różnych krajów. Aby policzyć zmianę przeciętnego poziomu cen – oprócz znajomości cen poszczególnych kategorii towarów i usług – konieczna jest także znajomość udziału tych kategorii w wydatkach konsumentów.

Uczestnictwo w tych badaniach zarówno konsumentów, jak i personelu punktów sprzedaży jest warunkiem niezbędnym do opracowania i udostępnienia użytkownikom statystycznej informacji o inflacji. Inflacja bazowa obliczana jest przez NBP, na podstawie danych GUS o inflacji CPI. Inflacja bazowa jest wykorzystywana przy decyzjach podejmowanych w sprawie prowadzonej polityki monetarnej (pieniężnej).

cpi co to jest

Wskaźnik HICP jest obliczany przez GUS, a następnie przekazywany do Eurostatu. W maju 2024 roku inflacja w Polsce przyspieszyła w stosunku do kwietnia. Według wstępnego szacunku podanego przez GUS, ceny były średnio wyższe niż rok https://www.forexdemo.info/ wcześniej o 2,5%. To dynamika wyższa niż w kwietniu, choć nieznacznie (2,4%) i niż w marcu (2,0%), gdy najwyraźniej tempo wzrostu cen osiągnęło dołek. Przed publikacją danych konsensus przewidywał jednak przespieszenie do 2,8%.

Inflacja pełzająca oznacza zmiany oscylujące w granicach 5 proc. Kiedy wskaźnik przekracza próg 5 proc., a jednocześnie jest niższy niż 10 proc. Do inflacji galopującej dochodzi, gdy wartość wskaźnika znajduje się w przedziale pomiędzy 10, a 150 proc. Ostatnia – hiperinflacja – to podwyższenie poziomu cen o ponad 150 proc.

Jej autoramisą Ewa Adach-Stankiewicz, Jacek Białek, Renata Bielak, Anna Bobel, Alina Dominiczak-Astin,Dorota Turek i Bohdan Wyżnikiewicz. W przypadku HICP koszyk dóbr jest bardziej ujednolicony na poziomie UE, co umożliwia międzynarodowe porównania. Urzędy statystyczne zbierają co miesiąc ponad milion obserwacji dotyczących cen ponad 100 produktów wchodzących w skład koszyka.

Ta pierwsza kategoria zbiera po prostu przykłady dób oraz usług, w różnych próbach lokalizacyjnych oraz czasowych. Dane ważone określają natomiast udział różnego rodzaju wydatków w ogólnych wydatkach pokrywanych przez indeks. Informacje uzyskuje się zazwyczaj poprzez ankiety przeprowadzane w gospodarstwach domowych. Poza działaniami fiskalnymi, ścieżka wzrostu PKB oraz inflacji CPI w horyzoncie projekcji pozostaje wrażliwa na przyszłe uwarunkowania o charakterze regulacyjnym na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce. Według najnowszej projekcji NBP CPI wróci do celu NBP w 2026 r.

Drugi zbiór informacji pozyskiwanych przez GUS stanowią cenywidniejące w sklepach. Przeszkoleni i wyposażeni w tablety ankieterzy od 5 do22 dnia każdego miesiąca badają ceny w poszczególnych rejonach cen. Badanie prowadzono w 207 rejonach, wróżnych rodzajach sklepów. Jak dodano, na liście znajdują się dwa rodzajereprezentantów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *